NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Thúc đẩy nhanh việc thành lập các doanh nghiệp khoa học, công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ trên :
02-01-2024 66 lượt xem

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hiệu – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được ban hành ngày 08/02/2022 là văn bản pháp lý quan trọng nhằm định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới lên một tầm cao mới, đồng thời là đột phá chiến lược để phát triển trường trở thành đại học thông minh, đổi mới, sáng tạo.

Vừa qua, trường đã ban hành Hướng dẫn thành lập và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ các nhà khoa học hiện thực hóa cơ hội phát triển các nghiên cứu theo hướng ứng dụng, chuyển giao vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn gặp phải nhiều vướng mắc từ cơ chế, chính sách.

CHỦ TRƯƠNG HỖ TRỢ CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao vai trò của các viện nghiên cứu, trường đại học. Ông cho rằng đây là nơi tập trung lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sứ mệnh tạo ra tri thức mới, công nghệ mới cho xã hội; đồng thời là nhà sản xuất hàng hóa khoa học và công nghệ quan trọng nhất trên thị trường này.

Viện trưởng Trần Hậu Ngọc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các cơ sở đào tạo để làm cầu nối cho các nhà khoa học thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trưởng ban Khoa học - Công nghệ Vũ Văn Tích cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Lợi nhuận tạo ra từ việc chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm được sử dụng để tái đầu tư cho các nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển sản phẩm, phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, nhà trường chủ trương hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trong việc thành lập doanh nghiệp như: hỗ trợ văn phòng làm việc tại khu vực nội thành, xưởng sản xuất thực nghiệm và đất triển khai thử nghiệm tại Khu tổ hợp nghiên cứu liên ngành 22,9ha tại Hoà Lạc. Ngoài ra, các doanh nghiệp được phê duyệt sẽ được tham gia VNU Holdings của trường, được ưu tiên hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, được sử dụng và khai thác phòng thí nghiệm, các sáng chế và giải pháp hữu ích…

ĐỂ CÁC NHÀ KHOA HỌC THAM GIA ĐÓNG GÓP SÂU VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP   

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược đề xuất thành lập công ty TNHH một thành viên trong lĩnh vực y tế để các nhà khoa học có thể tham gia đóng góp sâu vào các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm y dược; Ươm tạo các ý tưởng, công nghệ nguồn để khởi nghiệp; Triển khai các nhiệm vụ hợp tác chuyển giao, tiếp nhận công nghệ trong lĩnh vực y dược.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TS. Hoàng Văn Hà đề xuất dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu tiên tiến” hợp tác với các đơn vị liên quan với diện tích 2ha tại Khu dự án viện nghiên cứu tại Hòa Lạc. Nhà máy là nơi triển khai các công nghệ nano, phụ gia công nghiệp công nghệ cao. Dự án hướng tới các sản phẩm mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, sơn phủ polymer kháng nấm mốc, vi khuẩn, hứa hẹn không phát thải khí, nước thải và chất rắn.

Đề xuất dự án “Sản xuất vật liệu và bao bì phân hủy sinh học cho phát triển xanh”, TS. Bùi Xuân Thành - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên mong muốn ứng dụng công nghệ hóa sinh góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thu gom và tái chế, xử lý rác thải, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

TS. Bùi Quang Hưng – Trường Đại học Công nghệ đề xuất dự án công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường WeMap. TS. Bùi Quang Hưng mong muốn được kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI cũng như các nhà quản lý, bộ ngành.

Đại diện Viện Tài nguyên và Môi trường, TS. Lê Văn Giang trình bày kế hoạch dự kiến thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ VNU-CRES. Theo đó, hướng hoạt động của Công ty VNU-CRES nằm trong các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tham gia đấu thầu, thi công, dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường, chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị môi trường và các sản phẩm liên quan đến xử lý công nghệ môi trường

TS. Trịnh Thành Trung - Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học trình bày đề án thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ sinh học, trực thuộc Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học. Mục tiêu mà doanh nghiệp này hướng đến là nghiên cứu phát triển và thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất, đăng ký lưu hành và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao (nguyên liệu sản xuất, chế phẩm sinh học và dịch vụ khoa học) có chất lượng và giá thành cạnh tranh với hàng ngoại nhập, từng bước tham gia xây dựng nền công nghiệp sinh học bền vững, đem lại hiệu quả cho đơn vị cũng như cho xã hội, đóng góp tích cực, nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ khoa học trẻ về công nghiệp sinh học.

Ths. Phạm Hồng Quách, Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ KH&CN trình bày tại Hội nghị

Ông Phạm Hồng Quách - Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ KH&CN cung cấp thông tin nền tảng hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) liên quan đến dịch vụ hỗ trợ, tư vấn đánh giá, định giá công nghệ, kết quả nghiên cứu của Viện, Trường nhằm thành lập/chuyển giao cho doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tham gia vào quá trình thương mại hóa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia KH&CN, các quỹ đầu tư liên quan để hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KH&CN. Từ đó, nền tảng giải quyết vấn đề phát triển thị trường KH&CN, kết nối các hệ thống dữ liệu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng hữu hiệu hỗ trợ tích cực cho các đề xuất thành lập doanh nghiệp KH&CN của ĐHQGHN.

Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định trường phải trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thúc đẩy đổi mới các hoạt động khoa học và công nghệ, hướng tới tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Để đạt được mục tiêu nêu trên, việc hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nhà trường là hết sứcbài cần thiết và cấp bách, phù hợp với xu thế và mô hình phát triển của các trường đại học lớn trên thế giới” - Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu nhấn mạnh.

Nguồn: Như Quỳnh- VNexpress

Chia sẻ trên :

Bài viết khác

Phát triển nền tảng tư vấn, hỗ trợ startup, spin-off trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Ngày 23/02/2023 tại Hà Nội, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị “Nền tảng số hóa kết nối: Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu”.

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ để phát triển mô hình kinh doanh nghiện cứu khoa học và công nghệ khởi nguồn

Ngày 30/5/2023, tại tỉnh Ninh Thuận, Viện Đánh giá Khoa học và định giá công nghệ, Bộ KH&CN phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá kiểm định nền tảng Tech Valu – Platform hỗ trợ phát triển thị trường cho các startup, trong khuôn khổ nhiệm vụ Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thuộc Đề án 844,

Tư vấn doanh nghiệp Tuệ Viên thành lập DN KHCN, khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu

Ngày 23/12/2022, được sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, ThS. Phạm Hồng Quách- Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên.

Thúc đẩy nhanh việc thành lập các doanh nghiệp khoa học, công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Hội nghị giới thiệu nền tảng dữ liệu số hóa dịch vụ xác định giá trị tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp khởi nghiệp ở ĐHQGHN ngày 17/5/2023, nhiều đề xuất về ý tưởng thành lập các doanh nghiệp này đã được nêu ra và bàn thảo

Chuyển giao công nghệ về xử lý đất và nước bị ô nhiễm dầu

Việc ký kết chuyển giao công nghệ giữa Viện Công nghệ sinh học và Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Mặt trời Đỏ đã giải quyết những tồn tại về xử lý đất và nước bị ô nhiễm dầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông qua việc tập huấn, hướng dẫn của nhà khoa học để nắm bắt và làm chủ công nghệ, giúp cho kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm nhanh chóng được ứng dụng trong thực tiễn.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc xác định tài sản trí tuệ

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thuộc Đề án 844, ngày 30/5/2023, tại tỉnh Ninh Thuận, Viện Đánh giá Khoa học và định giá công nghệ, Bộ KH&CN phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá kiểm định nền tảng Tech Valu – Platform hỗ trợ phát triển thị trường cho các startup.

Khơi thông điểm nghẽn thị trường KH&CN ở Việt Nam

Ngày 12/7/2023, Viện Đánh giá Khoa học và định giá công nghệ, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá kiểm định nền tảng Tech Valu – Platform hỗ trợ phát triển thị trường cho Viện Nghiên cứu, Trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng.