NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Giới thiệu chung

Techvalue.vn- Nền tảng dữ liệu số hóa dịch vụ đánh giá khoa học và định giá công nghệ đã được Trung tâm Tư vấn, Viện Đánh giá Khoa Học và Định giá công nghệ cùng các đối tác xây dựng và phát triển.

       Các tổ chức/ doanh nghiệp có thể truy cập vào website techvalue.vn để dễ dàng xác định được giá trị tài sản trí tuệ/ công nghệ của doanh nghiệp mình.

      Giao diện cho người dùng rất trực quan và dễ hiểu, doanh nghiệp chỉ cần nhập các thông tin yêu cầu trong form ( ở mỗi ô nhập sẽ có phần ghi chú thông tin cần nhập).

      Nền tảng cơ sở dữ liệu và số hóa quy trình đánh giá, định giá công nghệ, KQNC để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nguồn (start-up, spin-off) tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sẽ được VISTEC và các đơn vị liên danh triển khai giải mã, upload trực tuyến tạo điều kiện để doanh nghiệp KNST giải quyết các bài toán của khu vực nhà nước, các doanh nghiệp lớn, tập đoàn trong và ngoài nước, có khả năng tương tác và liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, khai thác các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho khởi nghiệp ĐMST mang tính bền vững. Hàng năm, liên tục được cập nhật cơ sở dữ liệu, hoàn thiện quy trình phương pháp, từng bước mở rộng kết nối và truyền thông tới trên 10 Làng công nghệ có tiềm năng của TECHFEST thông qua việc tài trợ, hỗ trợ tư vấn được (dự kiến) 2-5 startups đạt giải thưởng trong các cuộc thi, từng bước hợp tác với các vườn ươm và các tổ chức nghiên cứu đào tạo.

Mô tả sơ bộ về nền tảng dữ liệu số hóa quy trình định giá công nghệ/KQNC

      Nền tảng dữ liệu số hóa về quy trình đánh giá, định giá công nghệ/KQNC sẽ trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn kết với các cổng thông tin liên quan khác trong nước và thế giới.

       Nền tảng TechValu-Platform bao gồm các tính năng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu liên quan về hồ sơ công nghệ, KQNC phục vụ cho các đối tượng thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia, nền tảng hỗ trợ tương tác trực tuyến các thành phần tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. Nền tảng này được sử dụng trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp start-up, spin-off hoặc các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tổ chức R&D, với các công cụ trực quan, trực tuyến có thể tự đánh giá, định giá các tài sản là công nghệ, KQNC. Các start-up, spin-off hoặc cơ sở nghiên cứu, trung tâm ươm tạo khi có nhu cầu tìm hiểu, cần tư vấn đánh giá, định giá công nghệ, KQNC sơ bộ ban đầu, nền tảng sẽ cung cấp các công cụ/ dịch vụ tư vấn miễn phí dạng websie, điền (nhập) các thông tin cơ bản tại các trường thông tin, dữ liệu đã được tạo lập theo form mẫu cung cấp thông tin.

      TechValu-Platform sẽ tự động tính toán theo quy trình, phương pháp đánh giá, định giá tiên tiến và phù hợp với các hướng dẫn, quy định của hệ thống VBPL Việt Nam và tiệm cận với thông lệ quốc tế (dựa trên các dữ liệu tích hợp trên nền tảng, công thức tính toán, dữ liệu sẵn có trên thị trường liên quan đến tài sản, công nghệ, kết quả nghiên cứu như: chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ lạm phát, tỷ suất chiết khấu, lợi nhuận kỳ vọng của các doanh nghiệp cùng ngành, thông tin về sở hữu trí tuệ, thông tin về thuế… được công bố bởi các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền như Tổng cục Thống kê, Sở GD chứng khoán, Cục quản lý giá, Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…)

      Nền tảng TechValu-Platform được thiết kế xây dựng để có thể trích xuất, tính toán dựa trên các thông tin dữ liệu và sự tham gia của các chuyên gia để có thể: kết hợp cả 3 cách tiếp cận về định giá công nghệ: dựa trên chi phí, dựa trên thị trường và dựa trên thu nhập; hoặc 1-2 cách tiếp cận phù hợp  theo lượng thông tin, dữ liệu mà khách hàng cung cấp.

     Giai đoạn đầu, VISTEC cung cấp dịch vụ tư vấn cho đối tượng các doanh nghiệp start-up, spin-off tiềm năng, tham gia và đạt các giải thưởng được lựa chọn từ một số Làng công nghệ TECHFEST, một số sàn giao dịch công nghệ thiết bị và các đối tác (Viện trường, tổ chức giáo dục đào tạo) mà Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã và đang hợp tác quan hệ. Cụ thể sẽ triển khai các gói dịch vụ tư vấn đánh giá, định giá 15-30 công nghệ trên nền tảng số hóa Techvalu-Platform và/hoặc có sự cam kết tham gia của các vườn ươm khởi nghiệp, tổ chức R&D, viện trường tương ứng.

     Sau đó, để có thể tiếp tục phục vụ các đối tượng khách hàng (Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hay các tổ chức R&D, tổ chức ươm tạo khởi nghiệp) có yêu cầu đánh giá, định giá nâng cao như: cần báo cáo đề xuất giá; Chứng thư thẩm định giá…; Cần cung cấp, phân tích các thông tin dữ liệu, so sánh dự báo rủi ro …và cần những tư vấn chuyên sâu của các Chuyên gia, TechValu-Platform thu phí và hỗ trợ kết nối các chuyên gia công nghệ, chuyên gia tư vấn về tài chính, chuyên gia phân tích thị trường, thẩm định viên về giá, chuyên gia về SHTT.v.v. để triển khai thực hiện theo hình thức “Hợp đồng dịch vụ tư vấn”

        Các chuyên gia tư vấn/cố vấn của nền tảng TechValu-Platform sẽ làm việc trực tuyến đưa ra cách báo cáo theo quy định của Hệ thống và đơn vị quản lý của VISTEC hoặc đơn vị liên kết có chức năng tư vấn Thẩm định giá liên quan sẽ cung cấp kết quả định giá, thẩm định giá công nghệ trên nền tảng TechValu-Platform cho khách hàng (có thể theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp thông qua các sản phẩm là  file mềm (soft-copy) hoặc bản cứng Hard-copy); hỗ trợ tư vấn, cung cấp các thông báo, cơ chế chính sách liên quan đến tài sản/quyền sở hữu trí tuệ….

     TechValu-Platform sẽ tự động tính toán theo quy trình, phương pháp đánh giá, định giá tiên tiến và phù hợp với các hướng dẫn, quy định của hệ thống VBPL Việt Nam và tiệm cận với thông lệ quốc tế (dựa trên các dữ liệu tích hợp trên nền tảng, công thức tính toán, dữ liệu sẵn có trên thị trường liên quan đến tài sản, công nghệ, kết quả nghiên cứu như: chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ lạm phát, tỷ suất chiết khấu, lợi nhuận kỳ vọng của các doanh nghiệp cùng ngành, thông tin về sở hữu trí tuệ, thông tin về thuế… được công bố bởi các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền như Tổng cục Thống kê, Sở GD chứng khoán, Cục quản lý giá, Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…)

Sử dụng Techvalue.vn, doanh nghiệp có thể định giá được tài sản trí tuệ bằng 1 trong các phương pháp:

Phương pháp tiếp cận thị trường (so sánh)

Phương pháp tiếp cận theo chi phí

Phương pháp tiếp cận theo thu nhập

Phương pháp dựa trên kinh phí đầu tư

    Tùy vào từng mục đích, tính chất, đặc điểm của tài sản trí tuệ cần định giá cũng như thị trường mà người định giá có thể lựa chọn một trong những phương pháp định giá nêu trên cho phù hợp để áp dụng, đồng thời cũng có thể kết hợp các phương pháp định giá này để kiểm tra, so sánh, đối chiếu để có thể định giá được mức giá phù hợp.

    Có thể thấy hiện nay những giao dịch liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng nhãn hiệu ngày càng nhiều, do đó việc định giá tài sản trí tuệ giúp bảo vệ quyền tác giả của các nhà khoa học, giúp các nhà khoa học có mức thu nhập phù hợp đối với trí tuệ của mình tạo ra, từ đó khuyến khích cũng như đảm bảo điều kiện để tiến hành hoạt động nghiên cứu, sáng tạo

     Nền tảng được sử dụng cho tất cả người dùng truy cập, tuy nhiên nếu người dùng muốn có kết quả chính xác hơn, đầy đủ thông tin hơn, thì cần đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ tính phí để Viện phân tích và báo cáo kết quả chính xác nhất.

    Ngoài việc định giá tài sản trí tuệ, nền tảng Techvalue còn có 1 số công cụ hỗ trạng khác, gồm có: Hỏi đáp, Tin Tức, Dịch vụ tư vấn hỗ trợ người dùng 1 cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

    Nền tảng đóng vai trò như công cụ hữu hiệu, giúp các tổ chức trung gian khai thác thông tin, cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ các bên cung- cầu, và các bên khác trong giao dịch liên quan đến tài sản trí tuệ. Khi nền tảng này được khai thác sử dụng rộng rãi, những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp sẽ góp phần phát triển thị trường khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nguồn (hình thành từ các trường đại học, viện nghiên cứu).