NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Hội thảo "Thực trạng Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030

Chia sẻ trên :
02-01-2024 69 lượt xem

Nhằm xây dựng Thái Nguyên tương xứng với vai trò trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc là mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030. Trong số 14 mục tiêu cụ thể được đưa ra trong Quy hoạch, có mục tiêu về tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt bình quân 20%/năm trong giai đoạn 2017-2025. Để tiếp tục tính toán chỉ tiêu tốc độ đổi mới công nghệ của giai đoạn tiếp theo, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá, tính toán Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; giá trị sản xuất của sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao/tổng giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị giao dịch của thị trường KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022”. Viện Đánh giá khoa học và Định giá Công nghệ là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Nội dung chính của nhiệm vụ gồm: điều tra, khảo sát, xây dựng, thiết lập phần mềm, tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022.

Tại hội thảo, đại diện Viện Đánh giá khoa học và Định giá Công nghệ đã trình bày kết quả thực hiện các nội dung của nhiệm vụ gồm: điều tra, khảo sát, liên quan đến kết quả tính toán Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022; kết quả hoàn thiện phần mềm tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Kết quả tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 đạt 10,27% và giai đoạn 2020-2022 đạt 2,71%. 

Tại Hội thảo, Viện Đánh giá khoa học và Định giá Công nghệ đã giới thiệu báo cáo về kết quả hoàn thiện phần mềm tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên; tầm quan trọng của tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về nội dung hoạt động đánh giá công nghệ từ góc độ nhà quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Cục Thống kê Thái Nguyên trình bày thực trạng hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở các ý kiến, nội dung thảo luận tại hội thảo là cơ sở để Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ hoàn thiện báo cáo và đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030. Từ đó, giúp tỉnh Thái Nguyên thực hiện các phân tích về tác động của giao dịch công nghệ đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hoặc ảnh hưởng của tác động chính sách đến sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ./.

Dương Chiêm - Thế Bằng ( nguôn: https://dosttn.gov.vn/)

Chia sẻ trên :

Bài viết khác

Chuyển giao công nghệ về xử lý đất và nước bị ô nhiễm dầu

Việc ký kết chuyển giao công nghệ giữa Viện Công nghệ sinh học và Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Mặt trời Đỏ đã giải quyết những tồn tại về xử lý đất và nước bị ô nhiễm dầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp thông qua việc tập huấn, hướng dẫn của nhà khoa học để nắm bắt và làm chủ công nghệ, giúp cho kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm nhanh chóng được ứng dụng trong thực tiễn.

Khơi thông điểm nghẽn thị trường KH&CN ở Việt Nam

Ngày 12/7/2023, Viện Đánh giá Khoa học và định giá công nghệ, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá kiểm định nền tảng Tech Valu – Platform hỗ trợ phát triển thị trường cho Viện Nghiên cứu, Trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ngày 12/7/2023, Viện Đánh giá Khoa học và định giá công nghệ, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá kiểm định nền tảng Tech Valu – Platform hỗ trợ phát triển thị trường cho Viện Nghiên cứu, Trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng.

Tư vấn doanh nghiệp Tuệ Viên thành lập DN KHCN, khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu

Ngày 23/12/2022, được sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, ThS. Phạm Hồng Quách- Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên.

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TỪ NHIỆM VỤ KHCN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Hỗ trợ tư vấn, định giá tài sản tư kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng vốn Nhà Nước; thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ viện trường; chuyển giao sáng chế cho doanh nghiệp

Thúc đẩy nhanh việc thành lập các doanh nghiệp khoa học, công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Hội nghị giới thiệu nền tảng dữ liệu số hóa dịch vụ xác định giá trị tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp khởi nghiệp ở ĐHQGHN ngày 17/5/2023, nhiều đề xuất về ý tưởng thành lập các doanh nghiệp này đã được nêu ra và bàn thảo

Thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN

Ngày 17/5/2023, ĐHQGHN phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tổ chức Hội nghị kết nối chuyên gia tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN. Đây là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).