NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Công ty CP ANEED được lựa chọn tư vấn, tiếp cận KQNC“Ứng dụng công nghệ trong GDĐT, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” để phối hợp cùng nhóm tác giả thương mại hoá KQNC.

Chia sẻ trên :
09-07-2024 12 lượt xem
Buổi trao đổi giữa các chuyên gia tư vấn và đơn vị về dự án

Dự án “Ứng dụng công nghệ trong giáo dục đào tạo, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” được giới thiệu kết quả nghiên cứu tới Công ty cổ phần ANEED để có thể tiếp tục phối hợp cùng nhóm tác giả hoàn thiện kết quả nghiên cứu và tiếp tục chuyển giao thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Công ty cổ phần ANEED được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2020, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 26 tháng 01 năm 2022 với số vốn điều lệ một tỷ đồng.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ do Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ triển khai với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên nền tảng. Nhiệm vụ:” Hỗ trợ phát triển thị trường doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Doanh nghiệp đã được giới thiệu tham gia thí điểm ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nền tảng số hóa dịch vụ đánh giá khoa học và định giá công nghệ mà nhóm nghiên cứu của Viện Đánh giá thực hiện đã có những bước hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nền tảng đóng vai trò như công cụ hữu hiệu, giúp các tổ chức trung gian khai thác thông tin, cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ các bên cung- cầu, và các bên khác trong giao dịch liên quan đến tài sản trí tuệ. Khi nền tảng này được khai thác sử dụng rộng rãi, những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp sẽ góp phần phát triển thị trường khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nguồn (hình thành từ các trường đại học, viện nghiên cứu).

Nền tảng bao gồm các tính năng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu liên quan về hồ sơ công nghệ, kết quả nghiên cứu phục vụ cho các đối tượng thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nền tảng hỗ trợ tương tác trực tuyến các thành phần tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, nền tảng này sẽ được sử dụng trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tổ chức R&D, với các công cụ trực quan, trực tuyến có thể tự đánh giá, định giá các tài sản công nghệ, kết quả nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể của nền tảng là

Từ nền tảng cơ sở dữ liệu về đánh giá định giá công nghệ sẵn có, phát triển và cập nhật quy trình đánh giá, định giá công nghệ, KQNC phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nguồn (start-up, spin-off) tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST để tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Chia sẻ, tích hợp dữ liệu chuyên ngành về thẩm định giá, định giá do Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ KH&CN) quản lý với các đơn vị khác, các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng máy có thể đọc được và chia sẻ dưới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API), tư vấn cung cấp dịch vụ như trợ lý ảo, trả lời tự động.

Triển khai các hệ thống làm việc từ xa theo hướng thuê dịch vụ nhằm đa dạng hóa các hình thức làm việc phù hợp với các đối tác, chuyên gia, start-up, spin-off trong và ngoài nước, bảo đảm kết nối với các hệ thống thông tin, dịch vụ công của Bộ KH&CN đã và đang được xây dựng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST phát triển.

 Mục đích của dự án chế tạo thiết bị khai thác năng lượng mặt trời hướng đến ứng dụng cho các khu vực hải đảo, miền núi xa xôi phục vụ các nhu cầu điện lĩnh vực dân sinh như: hệ thống chiếu sáng công cộng, nạp acqui, xạc các thiết bị điện tử. Nghiên cứu chiết xuất GUM hữu cơ từ hạt quả Phượng Vỹ và nghiên cứu một số tính chất hóa lý của chúng nhằm ứng dụng để keo tụ loại bỏ các chất hữu cơ và chất lơ lửng có trong một số loại nước thải công nghiệp như nước thải chế biến thuỷ sản, dệt, nhuộm.

Dự án có khả thi về kinh tế - xã hội đã góp phần giảm bớt lượng chất thải cần xử lý, chi phí tổng hợp vật liệu thấp, không sử dụng hóa chất động hại. Trong Giáo dục & đào tạo: có thể sử dụng trong giảng dạy một số học phần ngành Môi trường.

Buổi làm việc giữa doanh nghiệp và đơn vị tư vấn về dự án

Đơn vị tư vấn công ty cổ phần Redmedia và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hoàn thiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nội dung thiết thực về: quản lý doanh nghiệp (tư vấn tài chính); thành lập doanh nghiệp KHCN; sở hữu trí tuệ; đánh giá, định giá công nghệ; truyền thông; tiếp nhận kết quả nghiên cứu từ viện, trường để đưa vào sản xuất kinh doanh. Tư vấn thành lập doanh nghiệp KH&CN; Tư vấn Tư vấn quản lý tài chính doanh nghiệp; Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Các nội dung tư vấn về đánh giá, định giá công nghệ được các chuyên gia do đơn vị tư vấn công ty Redmedia và đại diện của nhóm thực hiện nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ đề án 844 – nền tảng hỗ trợ phát triển thị trường ĐMST, phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ, đã tư vấn đầy đủ, chuyên nghiệp, có những gợi mở áp dụng thực tiễn để nhóm thực hiện và doanh nghiệp tiếp cận và hoàn thiện dự án khởi nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tư vấn về vốn đầu tư để mua bán, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp khởi nguồn.

 Bài, Ảnh: Lê Thị Tuyết Hạnh

Chia sẻ trên :

Bài viết khác

“Đi chợ nhanh”- Dự án kết nối nhóm nghiên cứu tới doanh nghiệp, những bước đi khởi đầu

Cách thức hoạt động của chiến lược này có thể gọi điện trực trực tiếp, trên website hoặc ứng dụng trên điện thoại

Tư vấn doanh nghiệp Tuệ Viên thành lập DN KHCN, khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu

Ngày 23/12/2022, được sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, ThS. Phạm Hồng Quách- Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên.

Công ty TNHH EI3 GLOBAL được chọn lựa để tư vấn, tiếp cận dự án: “Số hóa thông tin điểm đến văn hóa, du lịch nhằm hỗ trợ và từng bước chuyển giao thương mại hóa KQNC.

Công ty TNHH EI3 GLOBAL đã được giới thiệu để tham gia thí điểm ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ: “Hỗ trợ phát triển thị trường doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thông qua hội nghị:” Kết nối nhằm giới thiệu, khảo sát, đánh giá, kiểm định nền tảng và lấy ý kiến của các đơn vị thụ hưởng tiềm năng Viện nghiên cứu, trường Đại học, doanh nghiệp ươm tạo, startup” được tổ chức vào tháng 5, tháng 6 năm 2023.

Nền tảng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đóng góp vào bước khởi nghiệp của doanh nghiệp

Ngày 05/5/2024 đã diễn ra buổi làm việc giữa đơn vị tư vấn, các chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo đề án của Viện Đánh giá và Công ty TNHH xây dựng và cảnh quan Anh Dũng

Giải pháp để nông nghiệp Việt Nam trở thành nông nghiệp thông minh

AGRHUB tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, giúp người nông dân dễ dàng áp dụng các tiến bộ công nghệ như Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và máy học (Machine Learning) vào việc quản lý và giám sát nông trại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí canh tác nhưng chất lượng và sản lượng nông sản luôn đạt năng suất cao nhất.

Thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN

Ngày 17/5/2023, ĐHQGHN phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tổ chức Hội nghị kết nối chuyên gia tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN. Đây là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Phát triển dự án: Bột làm đẹp da 100% từ cây thuốc nam Thảo Sinh Dược

Ngày 13/4/2024 đã diễn ra buổi làm việc giữa đơn vị tư vấn triển khai hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo đề án của Viện Đánh giá, các chuyên gia tư vấn và Công ty CP Vạn Giai Thụy.

DNKNST-công ty CP ANEED được lựa chọn tư vấn, tiếp cận kết quả nghiên cứu từ nhóm thực hiện về “Công nghệ sản xuất Viên uống phụ khoa LACVAGIN” tiếp cận với nhóm tác giả thương mại hóa KQNC

“Công nghệ sản xuất Viên uống phụ khoa LACVAGIN” là dự án khởi nghiệp của nhóm thực hiện nghiên cứu được giới thiệu đến Công ty CP ANEED để doanh nghiệp tiếp cận, phối hợp với nhóm tác giả hoàn thiện dự án và thương mại hóa kết quả nghiên cứu